top of page

HTT-tavarantarkastus

HTT tavarantarkastaja on ammattilainen omalla osaamisalueillaan sekä puolueeton asiantuntija, jonka tehtäviin kuuluu tavaran tai palvelun tekninen tarkastus.

96420086_171651540969218_286311367154493

Keskuskauppakamarin valtuuttama HTT tavarantarkastaja kutsutaan yleensä silloin paikalle, kun osapuolilla on syntynyt eri käsitys materiaalien ja palvelun sekä työn teknisestä laadusta tai arvosta.

HTT tavarantarkastajan toiminta on valvonnan alaista. Tarkastaja toimii huolellisesti ja ehdottoman puolueettomasti noudattaen tavarantarkastusta koskevaa ohjesääntöä. HTT tavarantarkastaja on antanut oikeudessa tavarantarkastajan vakuutuksen.

HTT tavarantarkastaja antaa puolueettoman ja perustellun asiantuntija näkemyksen tavarantarkastuskertomuksen muodossa. Useimmiten ulkopuolinen, puolueeton asiantuntijalausunto riitatilanteissa, johtaa sovinto ratkaisuun.

Asiantuntijana voi toimia osaamis- ja koulutustaustasta riippumatta lähes kuka tahansa, HTT tarkastajan ammattitaito on varmennettua ja toiminta valvottua. 

 

HTT tavarantarkastaja on puolueeton ammattilainen.

RSV :n HTT tavarantarkastajana toimii pitkän kokemuksen omaava rakennusalan ammattilainen Kaj-Erik Nieminen.

Tavarantarkastusryhmät ovat:

  • 3.1 Maa- ja pohjarakennus

  • 3.2 Rakennustekniikka

125519471_222029055931466_30981114879934
bottom of page