top of page

Valvonta

Rakennustyön valvonnalla on suuri merkitys hankkeen onnistumisen varmistamiseksi. Rakennustyön valvoja toimii tilaajan edustajana, huolehtien siitä, että rakentaminen toteutetaan sitä koskevien sopimusten, lakien, asetusten ja viranomaisohjeiden mukaisesti.

96420086_171651540969218_286311367154493

RSV:n rakennustyön valvonnan suorittaa rakennusvalvoja.

Rakennustyön valvojalle ei ole asetettu pätevyysvaatimuksia lainsäädännöllisesti. Rakennusalan eri järjestöt (RIL, RIA, RKL, SAFA, RAKLI) ovat vuonna 1989 allekirjoittaneet sopimuksen, jossa määritellään rakennustyön valvojan pätevyysvaatimukset.

 

Sopimuksen mukaan valvojat jaetaan pätevyytensä perusteella paikallisvalvojiin, rakennusvalvojiin ja ylivalvojiin. Eri tasojen valvojille asetetaan erilaisia vaatimuksia koulutuksen ja työkokemuksen suhteen.

RSV:n rakennustyön valvonnan suorittaa rakennusvalvoja.

Rakennustyömaan valvonta prosessin vaiheet:

  • Yleisvalvonta

  • Laadunvalvonta

  • Ajallinen valvonta

  • Taloudellinen valvonta

  • Turvallisuuden valvonta

  • Dokumentointi

97979982_172193930914979_243601955094528

Kun valvojana toimii rakennuttajan työntekijä, määräytyvät hänelle asetettavat vaatimukset ainoastaan rakennuttajan ja urakoitsijan välisten sopimuksien mukaan. Valvojan ollessa rakennuttajan hankkima konsultti, kohdistuu valvojaan rakennuttajan ja urakoitsijan välisen sopimuksen lisäksi vaatimukset rakennuttajan ja konsultin välisestä sopimuksesta. 

Rakennustyön valvonnalla on suuri merkitys hankkeen onnistumisen varmistamiseksi. Rakennuttajan tai tilaajan on syytä valita ulkopuolinen valvoja heti rakennushankkeen alkumetreillä, ellei omasta organisaatiosta löydy työhön sopivaa henkilöä. Valvoja on rakennushankkeessa asiantunteva osapuoli, joka toimii linkkinä rakennuttajan/tilaajan ja urakoitsijan välillä.

bottom of page